Donald Trump đã dạy con như thế nào để chúng không hư hỏng dù sống trong nhung lụa?    
Cập nhật: 30/09/2017 04:26

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dạy con theo nguyên tắc 3 KHÔNG: Không ma tuý, không rượu, không thuốc lá, các con của ông đều thấm nhuần 3 nguyên tắc này. Các "cậu ấm cô chiêu" của Tổng thống đều tự lập từ rất sớm.

;
Scroll