Người phỏng vấn chỉ yêu cầu 'Hãy viết thứ gì đó lên bảng' nhưng vô số người bị loại    
Cập nhật: 19/10/2017 10:45

Video clip rất hay về một buổi phỏng vấn. Hãy xem và suy ngẫm cũng như rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.

;
Scroll